Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Notarissen

Zelfstandig bestuursorgaan

Cluster van zbo's

Actief van 01-01-1842 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 29-08-2019 Op 05-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 29-08-2019 doorgevoerd.

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Overig
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Nee

Organisatiebeschrijving

Opnieuw ingesteld in 1999. Dit is een cluster van zbo’s die niet onder de werking van de kaderwet zelfstandige bestuursorganen valt. De onderliggende onderdelen van dit cluster worden daarom niet in dit register benoemd.

Taken & bevoegdheden

  • De wet heeft de notaris de bevoegdheid gegeven authentieke akten op te maken, met name op het gebied van:
  • het personen- en familierecht (het opmaken van huwelijkse voorwaarden, testamenten, echtscheidingsakten, verklaringen van erfrecht enz.);
  • het onroerende zaakrecht (het opmaken van akten van levering, hypotheekakten, akten in het kader van een openbare veiling enz.);
  • het rechtspersonenrecht (het opmaken van oprichtingsakten, statutenwijzigingen, akten van overdracht en uitgifte (emissie) van aandelen, akten van juridische fusie en -splitsing en dergelijke).
  • Daarnaast kunnen partijen de notaris ook vragen om andere akten voor hen in notariële vorm op te maken.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?