Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-2016 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 17-05-2021 Op 05-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 17-05-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Joop van den Endeplein 1
1217 WJ Hilversum
Noord-Holland
Postadres Postbus 913
1200 AX Hilversum

Contactgegevens

Telefoon (035) 625 80 70 (algemeen)
Internet https://www.stichtingrpo.nl/ (algemeen)
E-mail contact@stichtingrpo.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting RPO
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Nee

Personeel

Aantal fte 1238
Peildatum fte 31-12-2020

Taken & bevoegdheden

De RPO wordt belast met de volgende taken:

  • het bevorderen van samenwerking en coördinatie met het oog op de uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau;
  • het behartigen van zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de regionale publieke mediadienst en de regionale publieke media-instellingen;
  • het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en het vaststellen van normen voor de honorering van freelancers, mede in naam van de regionale publieke media-instellingen;
  • het bevorderen van een doelmatige inzet van de gelden die bestemd zijn voor de verzorging en verspreiding van het media-aanbod en het bevorderen van geïntegreerde financiële verslaglegging en verantwoording;
  • het inrichten, in stand houden, beheren en exploiteren en regelen van het gebruik van organen, diensten en faciliteiten, waaronder studio’s en distributie-infrastructuren, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau;
  • andere taken waarmee zij bij de wet wordt belast.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?