Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Uitvoerders Wet langdurige zorg

Zelfstandig bestuursorgaan

Cluster van zbo's

Actief van 01-01-2015 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-06-2024 Op 27-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-06-2024 doorgevoerd.

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Overig
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Nee

Organisatiebeschrijving

Dit is een cluster van zbo’s waarop de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen niet van toepassing is. De onderliggende onderdelen van deze cluster worden niet in het Register van Overheidsorganisaties benoemd. Het betreft zorgverzekeraars die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn toegelaten als uitvoerders van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Taken & bevoegdheden

Doelmatige en kwalitatief verantwoorde uitvoering van de Wlz, in het bijzonder de uitvoering van de zorgplicht voor de eigen verzekerden.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?