Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Uitvoerders Wlz

Zelfstandig bestuursorgaan Cluster van zbo's

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 29-08-2019 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 29-08-2019) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 29-08-2019 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2015 t/m heden

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Overig
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Aantekening Dit is een cluster van zbo’s waarop de kaderwet zelfstandige bestuursorganen niet van toepassing is. De onderliggende onderdelen van dit cluster worden niet in dit register benoemd. Het betreft zorgverzekeraars die door de NZa zijn toegelaten als Wlz-uitvoerder.
Kaderwet zbo's van toepassing Nee

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Taken & bevoegdheden

Doelmatige en kwalitatief verantwoorde uitvoering van de Wlz, in het bijzonder de uitvoering van de zorgplicht voor de eigen verzekerden.

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.