Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Nieuwkoop (Nieuwkoop)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 10-05-2024 Op 10-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 10-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Teylersplein 1
2441 LE NIEUWVEEN
Zuid-Holland
Wijze van afspraak maken Online: https://nieuwkoop.mijnafspraakmaken.nl/Client/
E-mail: info@nieuwkoop.nl
Telefoon: 14 0172
Postadres Postbus 1
2460 AA TER AAR

Contactgegevens

Telefoon 14 0172 (algemeen)
Internet http://www.nieuwkoop.nl (algemeen)
E-mail info@nieuwkoop.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Nieuwkoop

Geografische informatie

Oppervlakte 90 km2
Aantal inwoners 29501
Inwoners per km2 327
Bevat plaatsen Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden, Ter Aar, Vrouwenakker, Woerdense Verlaat, Zevenhoven

Functies

Burgemeester Dhr. R.J. van Duijn (CDA)
Fractievoorzitter Mw. R.G.A. van Dijk (CDA),
Dhr. J. van der Pijl (D66),
Mw. A.J. Schrama-van Kessel (Natuurlijk Nieuwkoop),
Mw. E.C.M. Keijzers (Samen Beter Nieuwkoop),
Dhr. G. Splinter (SGP-ChristenUnie),
Dhr. mr. A.P. Platen (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. N. Caspers
Locoburgemeester Mw. J.A. Ingwersen (CDA)
Raadsgriffier Dhr. E.R. van Holthe
Raadslid Mw. R.G.A. van Dijk (CDA),
Dhr. C.A.G.M. Egberts (CDA),
Dhr. R. van Leeuwen (CDA),
Dhr. L.J. Zoet (CDA),
Dhr. J. van der Pijl (D66),
Dhr. M.W.J. Touw (D66),
Dhr. R.M. Carlier (Natuurlijk Nieuwkoop),
Dhr. S.J. Oostwouder (Natuurlijk Nieuwkoop),
Mw. A.J. Schrama-van Kessel (Natuurlijk Nieuwkoop),
Dhr. G.A.H. Elkhuizen (Samen Beter Nieuwkoop),
Dhr. W.P.J. Geerlof (Samen Beter Nieuwkoop),
Dhr. M.M. Hendriks (Samen Beter Nieuwkoop),
Mw. E.C.M. Keijzers (Samen Beter Nieuwkoop),
Mw. M. de Romijn (Samen Beter Nieuwkoop),
Dhr. L.J.J. Visser (Samen Beter Nieuwkoop),
Dhr. G. Splinter (SGP-ChristenUnie),
Mw. M. van Dam-Oudshoorn (VVD),
Mw. S. van der Drift (VVD),
Dhr. G. Fransen (VVD),
Dhr. mr. A.P. Platen (VVD),
Dhr. A.J. van Putten (VVD)
Wethouder Mw. J.A. Ingwersen (CDA),
Mw. I.R.J.G. de Ridder (Samen Beter Nieuwkoop),
Dhr. T.C.J. de Kleer (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
Samen Beter Nieuwkoop 6
VVD 5
CDA 4
Natuurlijk Nieuwkoop 3
D66 2
SGP-ChristenUnie 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0569
KVK-nummer 27364328

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?