Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Centrumregeling Sociaal domein Rijnstreek

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-02-2023 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 15-02-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 15-02-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 15-02-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stadhuisplein 1
2405 SH Alphen aan den Rijn
Zuid-Holland
Postadres Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn

Contactgegevens

Telefoon 14 0172 (algemeen Alphen a/d Rijn)
Internet https://www.alphenaandenrijn.nl (algemeen Alphen a/d Rijn)
https://www.alphenaandenrijn.nl/Onlineregelen/Contactformulier (contact Alphen a/d Rijn)
E-mail gemeente@alphenaandenrijn.nl (algemeen Alphen a/d Rijn)
Contactpagina https://www.alphenaandenrijn.nl/Inwoners_en_bedrijven/Contact/Contact_met_de_gemeente

Algemene informatie

Citeertitel Centrumregeling Sociaal domein Rijnstreek
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Alphen aan den Rijn
Archiefzorgdrager Gemeente Alphen aan den Rijn

Bevoegdheden

Artikel 5 – Bevoegdheden colleges

  1. Ter verwezenlijking van het doel, als bedoeld in artikel 2, kunnen de colleges van de regiogemeenten aan het college van Alphen aan den Rijn taken opdragen en bevoegdheden mandateren.

  2. De bevoegdheden die ter uitvoering van deze regeling worden gemandateerd, worden in een mandaatregeling opgenomen. De mandaatregeling wordt vastgesteld en gewijzigd door eensluidende besluiten van de colleges en burgemeesters van de gemeenten.

  3. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen door Alphen aan den Rijn namens de gemeenten.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2018 Gemeente Alphen aan den Rijn College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Kaag en Braassem College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Nieuwkoop College van burgemeester en wethouders

Doel

De deelnemende gemeenten werken door middel van deze centrumregeling aan de doelstellingen en uitgangspunten zoals verwoord onder lid 1 tot en met 5:

  1. Het vastleggen van de uitgangspunten voor de gezamenlijke uitvoering van wettelijke taken in het sociaal domein van de deelnemende regiogemeenten, waarvoor gemeenten vrijwillig kunnen samenwerken.

  2. Met de samenwerking kan meer worden bereikt, kan betere dienstverlening plaatsvinden voor de inwoners en kunnen kennis en expertise gebundeld worden en zo kan meer efficiency gerealiseerd worden.

  3. Met de samenwerking ontstaat voor de deelnemende gemeenten en inwoners een stevigere positie in de regio en bij landelijke ontwikkelingen en kunnen schaalvoordelen behaald worden in het geval van bijvoorbeeld inkooptrajecten.

  4. De regiogemeenten liggen geografisch naast elkaar en delen kenmerken, wat de samenwerking voor de hand liggend maakt.

  5. De taken voor de samenwerking zijn een aantal wettelijke wettelijke taken op het gebied van het sociaal domein en kunnen omvatten beleidsvoorbereiding, inkoop dan wel subsidieverlening, contractmanagement dan wel accounthouderschap, de uitvoering en het financieel-administratief verwerken, alsmede het clientbeheer voor zover opgenomen in een DVO.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?