Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling 1Stroom

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres gemeentehuis Westervoort
Dorpsplein 1
6931 CZ Westervoort
Postadres Postbus 6
6920 AA Duiven

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling 1Stroom
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder 1Stroom
Archiefzorgdrager 1Stroom

Bevoegdheden

Artikel 5: Bevoegdheidstoedeling

De gemeenten mandateren alle bevoegdheden die samenhangen met de taakgebieden zoals vermeld in artikel 4 van de regeling in algemene dan wel afzonderlijke mandaat- en volmachtbesluiten aan de directie of medewerkers van het openbaar lichaam.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2018 Gemeente Duiven Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Westervoort Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders

Doel

Het belang waarvoor de regeling wordt getroffen, is het bewerkstelligen van een kwalitatief goede en doelmatige uitvoering door het openbaar lichaam van de door de gemeenten aan het openbaar lichaam overgedragen of gemandateerde taken.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan 1Stroom
Datum van oprichting 01-01-2018
Telefoon (088) 695 30 00 (algemeen)
(026) 317 99 11 (gemeente Westervoort)
(0316) 27 91 11 (gemeente Duiven)
Internet https://www.1stroom.nl (algemeen)
https://www.westervoort.nl (gemeente Westervoort)
https://www.duiven.nl (gemeente Duiven)
E-mail info@1stroom.nl (algemeen)
gemeente@westervoort.nl (gemeente Westervoort)
gemeente@duiven.nl (gemeente Duiven)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?