Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort
Postadres Postbus 2180
3800 CD Amersfoort

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Het Waterschapshuis
Archiefzorgdrager Het Waterschapshuis
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering | informatievoorziening en ICT

Bevoegdheden

Artikel 24 – Bevoegdheden

  1. Aan het bestuur van Het Waterschapshuis worden geen publiekrechtelijke bevoegdheden van de deelnemers overgedragen.

  2. Het bestuur van Het Waterschapshuis is bevoegd tot regeling en bestuur ter behartiging van die taken die Het Waterschapshuis in de regeling zijn opgedragen.

Deelnemende organisaties (21)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2010 Aa en Maas Dagelijks bestuur
01-07-2010 Amstel, Gooi en Vecht Dagelijks bestuur
01-07-2010 Brabantse Delta Dagelijks bestuur
01-07-2010 De Dommel Dagelijks bestuur
01-07-2010 Hollandse Delta Dagelijks bestuur
01-07-2010 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Dagelijks bestuur
01-07-2010 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Dagelijks bestuur
01-07-2010 Hoogheemraadschap van Delfland Dagelijks bestuur
01-07-2010 Hoogheemraadschap van Rijnland Dagelijks bestuur
01-07-2010 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Dagelijks bestuur
01-07-2010 Noorderzijlvest Dagelijks bestuur
01-07-2010 Rijn en IJssel Dagelijks bestuur
01-07-2010 Rivierenland Dagelijks bestuur
01-07-2010 Scheldestromen Dagelijks bestuur
01-07-2010 Vallei en Veluwe Dagelijks bestuur
01-07-2010 Vechtstromen Dagelijks bestuur
01-07-2010 Wetterskip Fryslân Dagelijks bestuur
01-07-2010 Zuiderzeeland Dagelijks bestuur
01-01-2016 Drents Overijsselse Delta Dagelijks bestuur
01-01-2017 Waterschap Limburg Dagelijks bestuur
01-04-2017 Hunze en Aa's Dagelijks bestuur

Doel

De regeling wordt getroffen om een expertinstituut en service organisatie voor waterschappen in het leven te roepen met als doel het in opdracht van de deelnemende waterschappen en eventuele derden realiseren van renderende samenwerking op informatie- en bedrijfsprocessen en daarmee behartiging van behoeften van algemeen belang van de watersector.

Grondslagen (10)

Instellingsbesluiten (8)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Het Waterschapshuis
Datum van oprichting 01-07-2010
Telefoon (033) 460 31 00 (algemeen)
Internet https://www.hetwaterschapshuis.nl (algemeen)
E-mail servicedesk@hetwaterschapshuis.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?