Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Dorpsplein 1
6931 CZ Westervoort
Postadres Postbus 2100
6802 CC Arnhem

Algemene informatie

Citeertitel Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland
Archiefzorgdrager Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland

Bevoegdheden

Artikel 6b Bevoegdheden

  1. De deelnemers dragen geen bevoegdheden over aan het openbaar lichaam.

  2. De deelnemers verlenen ieder afzonderlijk de mandaten, volmachten en machtigingen aan het openbaar lichaam die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken.

Artikel 7 Beperking privaatrechtelijke bevoegdheden

Het samenwerkingsverband is behoudens instemming van de deelnemers niet bevoegd tot:

a. het vestigen van opstal-, pand- en hypotheekrechten;

b. het afgeven van garanties of andere waarborgen;

c. het in erfpacht aannemen of uitgeven van roerende of onroerende zaken;

d. het in eigendom aannemen of uitgeven van onroerende zaken;

e. het oprichten van en het deelnemen in een rechtspersoon;

f. commerciële dienstverlening aan private partijen.

Deelnemende organisaties (12)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2017 Gemeente Arnhem College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Doesburg College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Duiven College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Lingewaard College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Overbetuwe College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Renkum College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Rheden College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Rijnwaarden College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Rozendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Wageningen College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Westervoort College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Zevenaar College van burgemeester en wethouders

Doel

Het samenwerkingsverband behartigt de belangen van de deelnemers binnen het sociaal domein.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland
Afkorting MGR SDCG
Datum van oprichting 01-01-2017
Telefoon (026) 702 97 77 (algemeen)
Internet http://www.mgrsdcg.nl (algemeen)
E-mail info@mgrsdcg.nl (algemeen)
Contactpagina https://mgrsdcg.nl/over+de+mgr/contact+met+de+mgr/default.aspx

Wijzigingsgeschiedenis (5)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?