Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling de Noordelijke Rekenkamer

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 29-12-2016 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 16-04-2024 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 21-02-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 16-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ Assen
Postadres Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ Assen

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Noordelijke Rekenkamer 2022
Samenwerkingsvorm Gemeenschappelijk orgaan
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder de Noordelijke Rekenkamer
Archiefzorgdrager Provincie Drenthe

Bevoegdheden

Artikel 5. Bevoegdheden

Aan de Noordelijke Rekenkamer komen de bevoegdheden toe als genoemd in hoofdstuk XIA van de Provinciewet en voorts de bevoegdheden die bij of krachtens wettelijk voorschrift aan provinciale rekenkamers worden toegekend.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
05-01-2016 Provincie Drenthe Provinciale staten
05-01-2016 Provincie Fryslân Provinciale staten
05-01-2016 Provincie Groningen Provinciale staten

Doel

De Noordelijke Rekenkamer heeft tot taak de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het bestuur van de deelnemende provincies gevoerde beleid te onderzoeken.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan de Noordelijke Rekenkamer
Datum van oprichting 05-01-2016
Telefoon (0592) 30 47 90 (algemeen)
06 89 99 01 13 (algemeen)
Internet https://www.noordelijkerekenkamer.nl (algemeen)
E-mail i.bezemer@noordelijkerekenkamer.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.noordelijkerekenkamer.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?