Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 20-04-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 24-07-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 20-04-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2004 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 16077
2500 BB Den Haag
Telefoon (070) 340 55 40 (algemeen)
Internet http://www.donorgegevens.nl/ (algemeen)
E-mail info@donorgegevens.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid
Aantekening Het bestuur van de Stichting heeft een aantal uitvoeringstaken overgedragen aan het CIBG. De registratie van de donorgegevens, het secretariaat van de Stichting en de informatieverstrekking. De Stichting is en blijft verantwoordelijk voor de gegevens en beslist op de binnenkomende verzoeken om donorgegevens. Het CIBG is een agentschap van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 22
Personeelsomvang in FTE 9,3 (op 31-12-2021)
Geldende CAO CAO Rijk (ondersteuning)
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Bijlagen (Bijlagen van de WNT)

Taken & bevoegdheden

  • Bewaart en beheert donorgegevens. De gegevens worden opgeslagen in een database en ten minste tachtig jaar bewaard.
  • Verstrekt op verzoek donorgegevens aan het kind, de ouders en de huisarts van het donorkind.
  • Geeft voorlichting en zorgt voor deskundige begeleiding bij verstrekking van de gegevens.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.