Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-2004 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 08-03-2024 Op 08-03-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 08-03-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 16077
2500 BB Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 340 55 40 (algemeen)
Internet http://www.donorgegevens.nl/ (algemeen)
E-mail info@donorgegevens.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting SDKB
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 22

Personeel

Aantal fte 9,3
Peildatum fte 31-12-2021

Organisatiebeschrijving

Het bestuur van de Stichting heeft een aantal uitvoeringstaken overgedragen aan het CIBG. De registratie van de donorgegevens, het secretariaat van de Stichting en de informatieverstrekking. De Stichting is en blijft verantwoordelijk voor de gegevens en beslist op de binnenkomende verzoeken om donorgegevens. Het CIBG is een agentschap van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Taken & bevoegdheden

  • Bewaart en beheert donorgegevens. De gegevens worden opgeslagen in een database en ten minste tachtig jaar bewaard.
  • Verstrekt op verzoek donorgegevens aan het kind, de ouders en de huisarts van het donorkind.
  • Geeft voorlichting en zorgt voor deskundige begeleiding bij verstrekking van de gegevens.

Identificatiecodes

KVK-nummer 27260493

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Bijlagen (Bijlagen van de WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?