Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling ABG-organisatie

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Willibrordplein 1
5131 AV Alphen
Noord-Brabant
Postadres Postbus 3
5130 AA Alphen

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling ABG-organisatie
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder ABG-organisatie
Archiefzorgdrager ABG-organisatie

Bevoegdheden

Artikel 5 Mandaat, aanwijzing en delegatie

  1. De colleges van de deelnemende gemeenten kunnen bevoegdheden mandateren aan de algemeen directeur.

  2. Ondermandaat is toegestaan tenzij dat uitdrukkelijk is voorbehouden.

  3. Er wordt een register bijgehouden van de overeenkomstig het eerste en tweede lid gemandateerde bevoegdheden.

  4. De colleges van de deelnemende gemeenten kunnen elk ambtenaren van de bedrijfsvoeringsorganisatie aanwijzen als heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar of belastingdeurwaarder.

  5. De aanwijzing bedoeld in het vierde lid vindt niet plaats dan nadat het bestuur daarmee heeft ingestemd.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-08-2015 Gemeente Alphen-Chaam College van burgemeester en wethouders
01-08-2015 Gemeente Baarle-Nassau College van burgemeester en wethouders
01-08-2015 Gemeente Gilze en Rijen College van burgemeester en wethouders

Doel

Deze regeling wordt getroffen ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en uitvoeringstaken van de deelnemende gemeenten. De doelstelling is een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering door de bedrijfsvoeringsorganisatie van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken te bewerkstelligen met het oog op een goede dienstverlening aan de inwoners en een krachtige ondersteuning aan de besturen van de deelnemende gemeenten.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan ABG-organisatie
Datum van oprichting 01-08-2015
Telefoon (088) 382 10 00 (algemeen)
Internet https://www.abg.nl (algemeen)
E-mail info@abg.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?