Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Fivelingo

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Fivelpoort 1
9902 SR Appingedam
Postadres Postbus 24
9900 AA Appingedam

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Fivelingo
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Werkplein Fivelingo
Archiefzorgdrager Werkplein Fivelingo

Bevoegdheden

Artikel 4 Bevoegdheden

  1. Uitvoerende (college)bevoegdheden genoemd in de Participatiewet, het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004, de Wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers, de Wet Inkomensvoorziening oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, het minimabeleid, de Wet kinderopvang, de Wet inburgering en de Wet educatie beroepsonderwijs en de op deze wetten gebaseerde regelgeving (hierna: de uitvoerende bevoegdheden), worden overgedragen aan het algemeen bestuur.

  2. De bevoegdheden genoemd in het eerste lid omvatten mede de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaarschriften die worden ingediend tegen besluiten op het werkterrein van het openbaar lichaam, inclusief de voorbereiding daarvan.

  3. De beleidsbepalende en – voorbereidende bevoegdheden genoemd in voornoemde wetten en de daarop gebaseerde regelgeving blijven bij de afzonderlijke raden en colleges van de deelnemende gemeenten.

  4. Door middel van een afzonderlijke mandaatregeling regelen de gemeenten welke bevoegdheden aan Werkplein Fivelingo worden overgedragen.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2017 Gemeente Appingedam College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Delfzijl College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Loppersum College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling heeft tot doel om de inkomensondersteuning voor inwoners die geen of onvoldoende inkomen hebben te verzorgen en deze inwoners te stimuleren en te ondersteunen bij het vinden van passend werk.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkplein Fivelingo
Datum van oprichting 01-01-2017
Telefoon (0596) 85 68 56 (algemeen)
Internet https://werkpleinfivelingo.nl (algemeen)
https://werkpleinfivelingo.nl/contact (contact)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?