Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Centrumgemeente regeling samenwerking Noardeast-Fryslân en Leeuwarden

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 10-05-2022 Op 15-02-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 10-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden
Fryslân
Postadres Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Contactgegevens

Telefoon 14 058 (algemeen)
Internet https://www.leeuwarden.nl/nl (algemeen)
https://loket.leeuwarden.nl/aanvraag?schema=contactformulier&productsleutel=B1100 (contactformulier)
Contactpagina https://www.leeuwarden.nl/nl/contact

Algemene informatie

Citeertitel Centrumgemeente regeling samenwerking Noardeast-Fryslân en Leeuwarden
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Leeuwarden
Archiefzorgdrager Gemeente Leeuwarden

Bevoegdheden

Artikel 4 - Bevoegdheden

  1. Het college van burgemeester en wethouders van Noardeast verleent bij separaat vast te stellen besluit mandaten, volmachten en machtigingen aan het college van de centrumgemeente die nodig zijn om de in het kader van deze Regeling te sluiten SLA en eventueel andere te sluiten overeenkomsten, die onder deze Regeling vallen, uit te voeren middels het Shared Service Centrum. Aan de SLA zal het besluit van die verleende mandaten, volmachten en machtigingen toegevoegd worden.

  2. Later verleende mandaten, volmachten en machtigingen zullen eveneens aan de in het eerste lid genoemde overzicht toegevoegd worden.

  3. Het college van de centrumgemeente stemt in met de verleende mandaten, volmachten en machtigingen, zoals bedoeld in dit artikel.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2019 Gemeente Leeuwarden College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Noardeast-Fryslân College van burgemeester en wethouders

Doel

  1. De regeling wordt getroffen in verband met het tot stand brengen van een goede facilitaire voorziening (in dezen vooreerst ICT – voorzieningen) ter ondersteuning van de uitvoering van de gemeentelijke taken van openbaar belang waarvoor goede ICT voorzieningen een noodzakelijke voorwaarde zijn.

    De samenwerking tussen de gemeenten en bundeling van elkaars ervaring, kennis en personeel is van belang om de openbare dienstverlening van de gemeenten en haar burgers te kunnen garanderen en efficiënt uit te voeren.

    De gezamenlijke ICT voorzieningen zijn daarnaast onmisbaar in de ondersteuning van de wettelijk verplichte regionale samenwerking door gemeenten in het sociaal domein.

  2. Deze gemeenschappelijke regeling is uitdrukkelijk geen zelfstandige rechtspersoon.

  3. De colleges van de centrumgemeente en Noardeast hebben de bevoegdheid, indien en zodra daar in de toekomst behoefte toe bestaat, in onderling overleg en goedvinden van de in artikel 2.1. bedoelde samenwerking uit te breiden met al die taken en dienstverlening die de gemeenten alsdan geraden voorkomen.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?