Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 20-10-2020 Op 15-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 20-10-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3
4001 VK Tiel
Postadres Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3
4001 VK Tiel

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
Archiefzorgdrager Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland

Bevoegdheden

Artikel 4: Taken

  1. Het algemeen bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland heeft als taak zorg te dragen voor het aanleggen, beheren en onderhouden van een breedbandnetwerk binnen de gemeenten.

  2. De colleges kunnen ook andere taken opdragen aan het bestuur, voor zover het algemeen bestuur daar unaniem mee instemt.

  3. Er worden geen bevoegdheden overgedragen aan de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland.

  4. De colleges onderscheidenlijk de burgemeesters van de gemeenten kunnen waar nodig machtiging, volmacht dan wel mandaat verlenen aan het dagelijks bestuur van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland indien dit vereist is voor effectieve en efficiënte uitvoering van de taken.

  5. Gemeenten kunnen ieder afzonderlijk met de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland overeenkomsten sluiten ten aanzien van de taken, bedoeld in het eerste en het tweede lid.

  6. Het dagelijks bestuur stelt een gelijkluidende overeenkomst vast ten behoeve van de overeenkomsten, bedoeld in het vijfde lid.

  7. De Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland kan ook diensten verlenen aan andere publiekrechtelijke rechtspersonen dan de gemeenten dan wel aan andere privaatrechtelijke overheidsorganisaties, met dien verstande dat de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland ten minste tachtig procent van zijn werkzaamheden voor de gemeenten verricht. Het algemeen bestuur beslist met betrekking tot het al dan niet verlenen van diensten aan een derde als hiervoor bedoeld.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2020 Gemeente Culemborg College van burgemeester en wethouders
01-01-2020 Gemeente Maasdriel College van burgemeester en wethouders
01-01-2020 Gemeente Neder-Betuwe College van burgemeester en wethouders
01-01-2020 Gemeente Tiel College van burgemeester en wethouders
01-01-2020 Gemeente West Betuwe College van burgemeester en wethouders
01-01-2020 Gemeente West Maas en Waal College van burgemeester en wethouders
01-01-2020 Gemeente Zaltbommel College van burgemeester en wethouders

Doel

Deze regeling wordt getroffen teneinde de aanleg en het beheer van een breedbandnetwerk door de gemeenten in gezamenlijkheid te realiseren in de gemeenten. Voornoemd breedbandnetwerk staat open voor alle private aanbieders om diensten zoals internettoegang, televisie, telefonie, zorg en onderwijs op afstand aan te bieden aan de inwoners van de gemeenten. Dit om zoveel mogelijk inwoners van de gemeenten in staat te stellen om gebruik te kunnen maken van een hoogwaardig netwerk voor data-transport.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
Alternatieve naam UBRivierenland
Afkorting UBR
Datum van oprichting 01-01-2020
Telefoon (085) 400 08 14 (algemeen)
Internet https://ubrivierenland.nl (algemeen)
E-mail info@ubrivierenland.nl (algemeen)
Contactpagina https://ubrivierenland.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?