Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Culemborg (Culemborg)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-06-2024 Op 27-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-06-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Ridderstraat 250
4101 BK CULEMBORG
Gelderland
Wijze van afspraak maken Online: https://www.culemborg.nl/afspraak-maken#
Telefoon: (0345) 47 77 00
Postadres Postbus 136
4100 AC CULEMBORG

Contactgegevens

Telefoon (0345) 47 77 00 (algemeen)
Internet http://www.culemborg.nl (algemeen)
E-mail info@culemborg.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen

Algemene informatie

Afkorting Culemborg

Geografische informatie

Oppervlakte 31,23 km2
Aantal inwoners 29944
Inwoners per km2 958
Bevat plaatsen Culemborg

Functies

Burgemeester Dhr. drs. G.J. van Grootheest (GroenLinks)
Fractievoorzitter
Gemeentesecretaris Dhr. E.J. Kruijswijk Jansen
Locoburgemeester Mw. M. Wichgers (Culemborg van Nu)
Raadsgriffier D. van der Harst
Raadslid
Wethouder

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (11)

Organisatiebeschrijving

Meer informatie

https://www.culemborg.nl/organisatie

Raad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
GroenLinks 5
Culemborg van Nu 5
VVD 4
D66 2
CulemborgsBelang 1
CDA 1
ChristenUnie 1
PvdA 1
Partij voor de Dieren 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0216
KVK-nummer 30278756

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?