Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 17-08-2023 Op 17-08-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 17-08-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres J.S. de Jongplein 3
4001 WG Tiel
GLD
Postadres J.S. de Jongplein 3
4001 WG Tiel

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief Rivierenland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Regionaal Archief Rivierenland
Archiefzorgdrager Regionaal Archief Rivierenland
Beleidsterreinen cultuur en recreatie | cultureel erfgoed,
onderwijs en wetenschap | onderzoek en wetenschap,
organisatie en bedrijfsvoering | informatievoorziening en ICT

Bevoegdheden

Artikel 3

 1. Het Regionaal Archief heeft tot doel het binnen het samenwerkingsgebied vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis en vervult daartoe de volgende taken:

  1. de zorg voor en het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van de deelnemers;

  2. het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht;

  3. de zorg voor en het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van instanties die niet bestuurlijk in de regeling participeren en waaraan op contractbasis diensten worden verleend, en

  4. het stimuleren van de lokale en de regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie relevant bronnenmateriaal op het gebied van de lokale- en regionale geschiedenis.

 2. Aan het bestuur van het Regionaal Archief worden, ter uitvoering van de taken, bedoeld in het eerste lid, de bevoegdheden van de colleges, bedoeld in artikel 30 en 32 van de Archiefwet overgedragen.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1999 Gemeente Buren College van burgemeester en wethouders
01-01-1999 Gemeente Culemborg College van burgemeester en wethouders
01-01-1999 Gemeente Tiel College van burgemeester en wethouders
01-01-2002 Gemeente Neder-Betuwe College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Maasdriel College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Zaltbommel College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente West Betuwe College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. Het Regionaal Archief heeft tot doel het binnen het samenwerkingsgebied vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis en vervult daartoe de volgende taken: a. de zorg voor en het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van de deelnemers; b. het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht; c. de zorg voor en het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van instanties die niet bestuurlijk in de regeling participeren en waaraan op contractbasis diensten worden verleend, en d. het stimuleren van de lokale en de regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie relevant bronnenmateriaal op het gebied van de lokale- en regionale geschiedenis.
 2. Aan het bestuur van het Regionaal Archief worden, ter uitvoering van de taken, bedoeld in het eerste lid, de bevoegdheden van de colleges, bedoeld in artikel 30 en 32 van de Archiefwet overgedragen.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regionaal Archief Rivierenland
Alternatieve naam RAR
Afkorting RAR
Datum van oprichting 01-01-1999
Telefoon (0344) 61 22 30 (algemeen)
Internet https://www.regionaalarchiefrivierenland.nl (algemeen)
https://www.regionaalarchiefrivierenland.nl/contact (contact)
E-mail info@regionaalarchiefrivierenland.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.regionaalarchiefrivierenland.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?