Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Buren (Buren)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 31-01-2024 Op 31-01-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 31-01-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres De Wetering 1
4021 VZ MAURIK
Gelderland
Postadres Postbus 23
4020 BA MAURIK

Contactgegevens

Telefoon 14 0344 (algemeen)
Internet http://www.buren.nl (algemeen)
E-mail gemeente@buren.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Buren

Geografische informatie

Oppervlakte 154,3 km2
Aantal inwoners 27725
Inwoners per km2 179
Bevat plaatsen Asch, Beusichem, Buren GLD, Eck en Wiel, Erichem, Ingen, Kapel-Avezaath Buren, Kerk-Avezaath, Lienden, Maurik, Ommeren, Ravenswaaij, Rijswijk GLD, Zoelen, Zoelmond

Functies

Burgemeester Dhr. H. Ostendorp (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. P.D.J. van Dijk (CDA),
Mw. A. van Zijl-Hoek (D66),
Dhr. S. van Alfen (Gemeentebelangen),
Dhr. J. de Jonge (Partij voor de Dieren),
Dhr. J.G. Keuken (PCG),
Dhr. J.G. Marringa (PvdA-GroenLinks),
Dhr. H.N. van Vierssen (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. H. Verhoef
Locoburgemeester Dhr. K.A. Maier (Gemeentebelangen)
Raadsgriffier Mw. R. Kuipers
Raadslid Dhr. W. van Blijderveen (CDA),
Dhr. P.D.J. van Dijk (CDA),
Mw. A. van Zijl-Hoek (D66),
Dhr. S. van Alfen (Gemeentebelangen),
Dhr. D.J. Bult (Gemeentebelangen),
Dhr. G. van Droffelaar (Gemeentebelangen),
Mw. G.W. Hoek (Gemeentebelangen),
Dhr. G.J. Keller (Gemeentebelangen),
Dhr. L.M. de Koning (Gemeentebelangen),
Dhr. W.T. van Laar (Gemeentebelangen),
Dhr. P.A. Molleman (Gemeentebelangen),
Dhr. G.J.D. van Zetten (Gemeentebelangen),
Dhr. J. de Jonge (Partij voor de Dieren),
Dhr. J.G. Keuken (PCG),
Dhr. C. de Lange (PCG),
Dhr. R. Prosman (PCG),
Mw. M.A. Arentz (PvdA-GroenLinks),
Dhr. J.G. Marringa (PvdA-GroenLinks),
Dhr. J.K. van Blijderveen (VVD),
Dhr. R.B.C.H. Hullekes (VVD),
Dhr. H.N. van Vierssen (VVD)
Wethouder Mw. M. Bettink-Pierik (CDA),
Dhr. K.A. Maier (Gemeentebelangen),
Mw. E.M. de Bas (Gemeentebelangen),
Dhr. J.P. Neven (PCG)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Raad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
Gemeentebelangen 9
PCG 3
VVD 3
PvdA-GroenLinks 2
CDA 2
Partij voor de Dieren 1
D66 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0214
KVK-nummer 30278157

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?