Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Ingenieursbureau Krimpenerwaard

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 29-11-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 15-05-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 29-11-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 4
2922 AD Krimpen aan den IJssel
Zuid-Holland
Postadres Raadhuisplein 4
2922 AD Krimpen aan den IJssel

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Ingenieursbureau Krimpenerwaard
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Ingenieursbureau Krimpenerwaard
Archiefzorgdrager Ingenieursbureau Krimpenerwaard
Beleidsterreinen ruimte en infrastructuur

Bevoegdheden

Artikel 6 Algemene bevoegdheidstoedeling

  1. De deelnemers dragen de bevoegdheden die hen bij of krachtens de wet zijn toegekend in mandaat op aan het bestuur, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van taken, bedoeld in artikel 5. Het bestuur kan daartoe een of meer modellen vaststellen voor de mandaatbesluiten.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2018 Gemeente Krimpen aan den IJssel College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Krimpenerwaard College van burgemeester en wethouders

Doel

  1. Het doel van deze regeling is om, met inachtneming van de autonomie van de deelnemers, door middel van samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en uitvoering, kwaliteits-, schaal- en efficiëntievoordelen te behalen waardoor de deelnemers beter in staat zijn zich te focussen op hun kerntaken.

  2. Het te behartigen belang richt zich op de sturing en beheersing van ondersteunende processen (bedrijfsvoering) en uitvoeringstaken op het gebied van weg- en waterbouw van het grondgebied van de deelnemers.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Ingenieursbureau Krimpenerwaard
Afkorting IBKW
Datum van oprichting 01-01-2018
Telefoon (0180) 51 44 55 (algemeen)
Internet https://ibkw.nl (algemeen)
E-mail mail@ibkw.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?