Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Krimpen aan den IJssel (Krimpen aan den IJssel)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 11-05-2024 Op 11-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 11-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 2
2922 AD KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Zuid-Holland
Postadres Postbus 200
2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Contactgegevens

Telefoon 14 0180 (algemeen)
Internet http://www.krimpenaandenijssel.nl (algemeen)
E-mail gemeente@krimpenaandenijssel.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Krimpen aan den IJssel

Geografische informatie

Oppervlakte 8,93 km2
Aantal inwoners 29626
Inwoners per km2 3317
Bevat plaatsen Krimpen aan den IJssel

Functies

Burgemeester waarnemend Dhr. J.J. Luteijn (SGP)
Fractievoorzitter Dhr. G.J. Miedema (CDA),
Dhr. R.C. Cornet (ChristenUnie),
Mw. S.I.A. Plaisier (Krimpens Belang),
Dhr. O.H.V. Suijk (Leefbaar Krimpen),
Dhr. C.L. Derickx (PvdA),
Dhr. A. van Tienhoven (SGP),
Dhr. W.L.C. Slotboom-Zeedijk (Stem van Krimpen),
Mw. S.L. Tollenaar (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. mr. A. Boele
Locoburgemeester Dhr. H. van der Wal (SGP)
Raadsgriffier Dhr. O. Vliegenthart LLM
Raadslid Dhr. G.J. Miedema (CDA),
Dhr. R.C. Cornet (ChristenUnie),
Mw. S.M. Bijl-van Schooten (Krimpens Belang),
Mw. S.I.A. Plaisier (Krimpens Belang),
Dhr. R.M.A. Barkey (Leefbaar Krimpen),
Dhr. J.M.E. van der Elst (Leefbaar Krimpen),
Dhr. M.J. van Heemst (Leefbaar Krimpen),
Dhr. D. Ratzon (Leefbaar Krimpen),
Mw. S. Stolk (Leefbaar Krimpen),
Dhr. O.H.V. Suijk (Leefbaar Krimpen),
Dhr. C.L. Derickx (PvdA),
Dhr. A.W. Brand (SGP),
Dhr. T.R.W. Hogendoorn (SGP),
Dhr. J.C. Jacobs (SGP),
Dhr. A.J. van NIeuwkoop (SGP),
Dhr. A. van Tienhoven (SGP),
Mw. E. Bartelse (Stem van Krimpen),
Mw. S.M.N. Oudshoorn-van der Meulen (Stem van Krimpen),
Dhr. W.L.C. Slotboom-Zeedijk (Stem van Krimpen),
Mw. M.J.M. Wekker (Stem van Krimpen),
Mw. S.L. Tollenaar (VVD)
Wethouder Dhr. W.J. Tempel (CDA),
Mw. K. Jaarsma (Leefbaar Krimpen),
Dhr. J. Janson (Leefbaar Krimpen),
Dhr. H. van der Wal (SGP)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (11)

Raad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
Leefbaar Krimpen 6
SGP 5
Stem van Krimpen 4
Krimpens Belang 2
VVD 1
CDA 1
ChristenUnie 1
PvdA 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0542
KVK-nummer 54596114

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?