Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Grensoverschrijdende gemeenschappelijke regelingen

Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam Welzijn Assenede/Terneuzen

Grensoverschrijdende gemeenschappelijke regeling

Algemene informatie

Citeertitel Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam Welzijn Assenede/Terneuzen
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking aan-z

Bevoegdheden

Aan-z zal een statutenwijziging voorbereiden waarbij wellicht de schepenen van welzijn of sociaal beleid zullen gemandateerd worden om te zetelen in het algemeen bestuur. Deze statutenwijziging zal pas ten vroegste in september kunnen geagendeerd worden op de gemeenteraad van Terneuzen.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2007 Gemeente Assenede
01-01-2007 Gemeente Kaprijke
01-01-2007 Gemeente Sint-Laureins
01-01-2007 Gemeente Terneuzen College van burgemeester en wethouders,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Wachtebeke

Doel

Het GOL aan-z heeft tot doel inwoners van het werkgebied (Terneuzen, Assenede, Wachtebeke, Kaprijke, Sint-Laureins) te ondersteunen bij het zelfstandig leven en participeren in de samenleving. Aan-z doet dit door het versterken van structuren, sociale netwerken en eigen mogelijkheden van mensen. Aan-z richt zich daarbij in ieder geval op kwetsbare burgers en werkt samen met sterke burgers aan de leefbaarheid in buurten en wijken.

Grensoverschrijdend regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking aan-z
Alternatieve naam BGTS aan-z
Datum van oprichting 01-01-2007

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.