Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

L.J. Visser (Lourens)

Adresgegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP DEN HAAG
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
Telefoon (070) 426 72 41 (algemeen)
Fax
Internet http://www.rijksoverheid.nl/ (algemeen)
E-mail lourens.visser@minbzk.nl (algemeen)
secretariaatciorijk@minbzk.nl

Algemene informatie

Functie CIORijk/directeur
Organisatieonderdeel Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Directoraat-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie - directie Chief Information Office- Rijk (CIO-Rijk)