Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Midden-Delfland

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 07-02-2020 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 03-06-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 03-06-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 03-06-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stadsarchief Delft
Gantel 21
2635 DP Den Hoorn
Zuid-Holland
Postadres Gantel 21
2635 DP Den Hoorn

Contactgegevens

Telefoon (015) 260 23 41 (algemeen)
Internet https://www.stadsarchiefdelft.nl (algemeen)
E-mail stadsarchief@delft.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Midden-Delfland
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Delft
Archiefzorgdrager Gemeente Delft

Bevoegdheden

Artikel 2. Taken van de deelnemers.

 1. Het gemeentebestuur van Midden-Delfland draagt zorg voor het navolgende:

  1. benoeming van de gemeentearchivaris van Delft tot gemeentearchivaris, als bedoeld in artikel 32 van de Archiefwet 1995, van Midden-Delfland;

  2. het vaststellen van een archiefverordening, als bedoeld in artikel 30 eerste lid van de Archiefwet 1995, waarin het Gemeentearchief Delft wordt aangewezen als archiefbewaarplaats, als bedoeld in artikel 31 van de Archiefwet 1995, van de gemeente Midden-Delfland, naast het depot in het gemeentehuis van Midden-Delfland;

  3. het, met inachtneming van de overbrengingstermijn in de Archiefwet 1995, overbrengen van de archieven van de gemeente Midden-Delfland naar het Gemeentearchief Delft, voor zover daar voldoende ruimte aanwezig is;

  4. het bij de Algemeen Rijksarchivaris indienen van een verzoek als bedoeld in artikel 46, derde lid, van de Archiefwet 1995, om de zich aldaar bevindende archieven betreffende de gemeente Midden-Delfland over te dragen aan het Gemeentearchief Delft;

  5. het in staat stellen van het Gemeentearchief Delft om, voor zover deze situatie zich voordoet, particuliere archieven betreffende de gemeente Midden-Delfland op dezelfde voorwaarden als genoemd in deze regeling, op te nemen en te beheren.

 2. Het gemeentebestuur van Delft draagt zorg voor het navolgende

  I algemeen:

  1. het, overeenkomstig het daartoe bij of krachtens de Archiefwet 1995 bepaalde, bewaren en beheren van de overgebrachte archieven betreffende de gemeente Midden-Delfland.

  2. II bijzonder:

  3. het, op verzoek van het gemeentebestuur van Midden-Delfland, microficheren en nader ontsluiten van het Bevolkingsregister, de Registers van de Burgerlijke Stand, en de Doop-, Trouw- en Begraafregisters van de gemeente Midden-Delfland;

  4. het één maal per jaar en verder op verzoek van het gemeentebestuur van Midden-Delfland inspecteren van de niet-overgebrachte archieven van de gemeente Midden-Delfland;

  5. het, op verzoek van het gemeentebestuur van Midden-Delfland, conserveren en restaureren van de naar het Gemeentearchief Delft overgebrachte archieven;

  6. het, op verzoek van het gemeentebestuur van Midden-Delfland, schonen en inventariseren van de naar het Gemeentearchief Delft overgebrachte archieven;

  7. het, met inachtneming van het daartoe bij of krachtens de Archiefwet 1995 bepaalde, beschikbaar stellen van de naar het Gemeentearchief Delft overgebrachte archieven, in de studiezaal van genoemde dienst.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
13-05-2004 Gemeente Delft Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
13-05-2004 Gemeente Midden-Delfland Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

De Gemeenschappelijke regeling heeft tot doel samenwerking tussen de gemeenten Midden-Delfland en Delft op het punt van beheer van het archief van de gemeente Midden-Delfland.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (2)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?