Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Koninklijke Bibliotheek (KB)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 05-01-2022 Op 02-07-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 05-01-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-01-1798 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 90407
2509 LK Den Haag
Telefoon (070) 314 09 11 (algemeen)
Internet http://www.kb.nl/ (algemeen)
https://www.kb.nl/contact (contact)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 15
Personeelsomvang in FTE 352,0 (op 31-12-2020)
Geldende CAO CAO Onderzoeksinstellingen
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
13-05-2020 TK 33846 nr. 58

Grondslagen (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1535 - ONDERZOEKINSTELLINGEN CAO
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP

Taken & bevoegdheden

 • De Koninklijke Bibliotheek is als nationale bibliotheek werkzaam op het gebied van het bibliotheekwezen en heeft in ieder geval tot taak:de informatievoorziening op het gebied van de Nederlandse geschiedenis, cultuur en samenleving, aan het hoger onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek, het openbaar bestuur en de uitoefening van beroep of bedrijf;
 • het aansturen van het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen door:afstemming en coördinatie; educatie, informatie en reflectie; en vertegenwoordiging en promotie;
 • het in stand houden van de landelijke digitale bibliotheek; en
 • het verzorgen van een bibliotheekvoorziening van noodzakelijk omgezette werken voor personen met een handicap;
 • het zorg dragen voor de nationale bibliotheekverzameling van geschreven, gedrukte en digitale publicaties;
 • het bevorderen van de totstandkoming en instandhouding van nationale voorzieningen voor duurzaam behoud, beheer, ontsluiting en beschikbaarstelling van de nationale bibliotheekverzameling op haar werkterrein;
 • het verrichten van onderzoek, gericht op de voorbereiding en uitvoering van het beleid op het in de wet genoemde terrein;
 • het zorg dragen voor landelijke programma's voor conservering en digitalisering;
 • het bijdragen aan de internationale infrastructuur voor de duurzame toegankelijkheid van digitale wetenschappelijke publicaties;
 • het bevorderen van de afstemming met overige wetenschappelijke bibliotheken in en buiten Nederland;
 • het bevorderen van de samenwerking met archieven, musea en uitgeverijen op haar werkterrein;
 • het bevorderen van de internationale samenwerking op haar werkterrein.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.