Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 07-01-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 02-07-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 07-01-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-01-1950 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Laan van Nieuw Oost-Indië 300
2593 CE Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 93138
2509 AC Den Haag
Telefoon (070) 344 06 40 (algemeen)
Internet http://www.nwo.nl/ (algemeen)
E-mail nwo@nwo.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting NWO
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 15
Toelichting afwijkende bepalingen De rechtspositie van het personeel is geregeld in de CAO Onderzoeksinstellingen

Personeel

Aantal fte 2394
Peildatum fte 31-12-2020

Evaluatieverslagen (2)

Datum Kamerstuk
28-06-2021 TK 29338 nr. 247
11-06-2013 TK 29338 nr. 121

Taken & bevoegdheden

NWO heeft tot taak het bevorderen van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek alsmede het initiëren en stimuleren van nieuwe ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek. NWO voert haar taak uit in het bijzonder door het toewijzen van middelen. De organisatie bevordert de overdracht van kennis van de resultaten van door haar ge�nitieerd en gestimuleerd onderzoek ten behoeve van de maatschappij. NWO richt zich bij het uitvoeren van haar taak in hoofdzaak op het universitair onderzoek. Daarbij let zij op het aspect van coördinatie en bevordert deze waar nodig.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1535 - ONDERZOEKINSTELLINGEN CAO
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid