Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-2002 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 05-01-2022 Op 05-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 05-01-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Parkstraat 83
2514 JG Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 85498
2508 CD Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 312 23 00 (algemeen)
Internet http://www.nvao.net/ (algemeen)
https://www.nvao.net/nl/contact (contact)

Algemene informatie

Afkorting NVAO
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Personeel

Aantal fte 50
Peildatum fte 31-12-2020

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
12-09-2013 TK 32210 nr.24

Taken & bevoegdheden

De taken en werkwijze van de NVAO zijn in wetgeving vastgelegd. Haar hoofdtaken zijn:

  • Het beoordelen en het borgen van het niveau en de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen;
  • Het bevorderen van de kwaliteitscultuur binnen het hoger onderwijs.
  • De NVAO vervult deze taken in internationaal perspectief en in de context van het Europese Bolognaproces.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?