Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

College voor Toetsen en Examens (CvTE)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 Op 02-07-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2009 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Muntstraat 7
3512 ET Utrecht
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 315
3500 AH Utrecht
Telefoon (030) 284 07 00 (algemeen)
Internet https://www.cvte.nl/ (algemeen)
E-mail info@cvte.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Personeelsomvang in FTE 37,0 (op 31-12-2020)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Evaluatieverslagen (2)

Datum Kamerstuk
30-04-2020 TK 35300-VIII nr. 158
01-05-2015 TK 34000 VIII, nr. 94

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP

Taken & bevoegdheden

  • Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de centrale examens, de centrale rekentoets en de staatsexamens in het voortgezet onderwijs;
  • de examens rekenen, Nederlandse taal en Engels in het (middelbaar) beroepsonderwijs;
  • de centrale eindtoets in het primair onderwijs;
  • en de staatsexamens Nederlands als tweede taal.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.