Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

CAK

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-2013 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 02-04-2024 Op 06-03-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Prinses Beatrixlaan 7
2595 AK Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (088) 711 40 00 (algemeen)
Internet http://www.hetcak.nl (algemeen)
https://www.hetcak.nl/over/contact/contactformulier (Contact)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 15, 29

Personeel

Aantal fte 786
Peildatum fte 31-12-2019

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
24-02-2020 TK 25268 nr. 183

Taken & bevoegdheden

Het CAK is belast met:

  • de vaststelling en de inning van de eigen bijdragen, bedoeld in artikel 3.2.5, van de Wet langdurige zorg;
  • de vaststelling en inning van de eigen bijdragen, bedoeld in artikel 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  • het namens een WLZ-uitvoerder of het Zorginstituut, verrichten van betalingen aan zorgaanbieders, welke de WLZ-uitvoerders of het Zorginstituut, uit hoofde van de uitvoering van deze wet verschuldigd zijn
  • de taken met betrekking tot de maatregelen gericht op verzekering van onverzekerden, bedoeld in paragraaf 2.4 van de Zorgverzekeringswet
  • de heffing en inning van de bestuursrechtelijke premie, bedoeld in artikel 18d of artikel 18e van de Zorgverzekeringswet
  • de verstrekking van de bijdrage, bedoeld in artikel 34a van de Zorgverzekeringswet
  • de taken, bedoeld in artikel 69 van de Zorgverzekeringswet
  • de taken met betrekking tot de gemoedsbezwaarden, bedoeld in artikel 70 van de Zorgverzekeringswet, en - de verstrekking van de bijdragen, bedoeld in artikel 122a van de Zorgverzekeringswet ('Onverzekerbare vreemdelingen')

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds.
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?