Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-2015 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 14-09-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 14-09-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 14-09-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Orteliuslaan 1000
3528 BD Utrecht
Utrecht
Postadres Postbus 2690
3500 GR Utrecht

Contactgegevens

Telefoon (088) 789 10 00 (algemeen)
Internet http://www.ciz.nl (algemeen)
E-mail info@ciz.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Centrum Indicatiestelling Zorg
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 15

Personeel

Aantal fte 944
Peildatum fte 31-12-2019

Beschrijving

Het CIZ is de opvolger van het in 2005 opgerichte privaatrechtelijke zbo Centrum Indicatiestelling Zorg.

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
01-03-2021 TK25268 nr. 196

Taken & bevoegdheden

Het CIZ geeft indicatiebesluiten af waarmee verzekerden toegang kunnen krijgen tot zorg uit de Wlz en de Wet zorg en dwang (Wzd).

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 2404 - CIZ
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?