Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-2015 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 08-03-2024 Op 08-03-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 08-03-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Orteliuslaan 1000
3528 BD Utrecht
Utrecht
Postadres Postbus 2690
3500 GR Utrecht

Contactgegevens

Telefoon (088) 789 10 00 (algemeen)
Internet http://www.ciz.nl (algemeen)
E-mail info@ciz.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Centrum Indicatiestelling Zorg
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 15

Personeel

Aantal fte 944
Peildatum fte 31-12-2021

Organisatiebeschrijving

Het CIZ is de opvolger van het in 2005 opgerichte privaatrechtelijke zbo Centrum Indicatiestelling Zorg.

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
01-03-2021 TK25268 nr. 196

Taken & bevoegdheden

Het CIZ geeft indicatiebesluiten af waarmee verzekerden toegang kunnen krijgen tot zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet zorg en dwang (Wzd).

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds.
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?