Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Vakopleiding Automobiel- en Motorrijwielbedrijf (IBKI)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 20-04-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 17-05-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 20-04-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-01-1995 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Structuurbaan 2
3439 MB Nieuwegein
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 2360
3430 DV Nieuwegein
Telefoon (030) 608 77 66 (algemeen)
Internet http://www.ibki.nl/ (algemeen)
E-mail info@ibki.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting IBKI
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Personeel

Aantal fte 63
Peildatum fte 31-12-2020

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
17-09-2018 TK 33147 nr. 6

Taken & bevoegdheden

  • Afnemen examen Rij-instructeur;
  • Houden van register certificaten rij-instructeur;
  • Afnemen examens keurmeester APK;
  • Afnemen examens LPG-technicus.

Grondslagen (3)

Wettelijke grondslagen (3)

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid