Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-1994 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-01-2022 Op 05-12-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-01-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 30203
2500 GE Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (088) 715 70 00 (algemeen)
Internet http://www.coa.nl/ (algemeen)
E-mail info@coa.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting COA
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 15

Personeel

Aantal fte 2277
Peildatum fte 31-12-2020

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
18-07-2019 TK 33042 nr. 34

Taken & bevoegdheden

Het op een bedrijfsmatige wijze organiseren van een humaan en sober eerste verblijf voor wisselende aantallen asielzoekers die naar Nederland komen, op een zodanige wijze dat hun komst en eerste verblijf hanteerbaar zijn voor overheid en samenleving.

Identificatiecodes

KVK-nummer 27380622

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (5)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?