Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (College van Toezicht Auteursrechten (CvTA))

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-2003 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-01-2022 Op 05-12-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-01-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Krom Boomssloot 22-II
1011 GW Amsterdam
Noord-Holland
Postadres Krom Boomssloot 22-II
1011 GW Amsterdam

Contactgegevens

Telefoon (020) 303 02 61 (algemeen)
Internet http://www.cvta.nl/ (algemeen)
E-mail info@cvta.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting College van Toezicht Auteursrechten (CvTA)
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 18, 21, 22
Toelichting afwijkende bepalingen Deze zbo wijkt naast artikel 21 en 22 ook van het eerste lid van artikel 18 van de kaderwet af. Voor het tweede lid van artikel 18 is geen afwijkende bepaling.

Personeel

Aantal fte 6,0
Peildatum fte 31-12-2020

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
12-12-2016 TK 29838 nr. 88

Taken & bevoegdheden

Uitoefenen van toezicht op collectieve beheersorganisaties, die door de Minister zijn aangewezen om vergoedingen op gezag van Auteurswet of de Wet op de Naburige Rechten te innen en te verdelen.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds.
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?