Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (College van Toezicht Auteursrechten (CvTA))

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 05-01-2022 Op 02-07-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 05-01-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2003 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Krom Boomssloot 22-II
1011 GW Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Postadres Krom Boomssloot 22-II
1011 GW Amsterdam
Telefoon (020) 303 02 61 (algemeen)
Internet http://www.cvta.nl/ (algemeen)
E-mail info@cvta.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 18, 21, 22
Toelichting afwijkende bepaling Deze zbo wijkt naast artikel 21 en 22 ook van het eerste lid van artikel 18 van de kaderwet af. Voor het tweede lid van artikel 18 is geen afwijkende bepaling.
Personeelsomvang in FTE 6,0 (op 31-12-2020)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
12-12-2016 TK 29838 nr. 88

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP

Taken & bevoegdheden

Uitoefenen van toezicht op collectieve beheersorganisaties, die door de Minister zijn aangewezen om vergoedingen op gezag van Auteurswet of de Wet op de Naburige Rechten te innen en te verdelen.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.