Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

College gerechtelijk deskundigen (NRGD)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-2010 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 04-10-2023 Op 05-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 04-10-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Catharijnesingel 56
3511 GE Utrecht
Utrecht
Postadres Postbus 12080
3501 AB Utrecht

Contactgegevens

Telefoon (030) 256 70 40 (algemeen)
Internet http://www.nrgd.nl (algemeen)
E-mail deskundigenregister@nrgd.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting NRGD
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Personeel

Aantal fte 11,4
Peildatum fte 31-12-2020

Organisatiebeschrijving

Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) wordt bestuurd door het onafhankelijke College gerechtelijk deskundigen. Het College is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo.)

Evaluatieverslagen (2)

Datum Kamerstuk
03-09-2020 TK 25268 nr. 187
09-04-2015 TK 27279 nr. 230

Taken & bevoegdheden

  • Het overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 12 tot en met 14 en 17 tot en met 19 Brdis beslissen op een aanvraag tot inschrijving of tot herinschrijving en overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 Brdis over de eventuele doorhaling uit het register, het doen inrichten en onderhouden van het register waarin die beslissingen worden verwerkt alsmede het geven van aanwijzingen daaromtrent aan het bureau.
  • Te bevorderen dat per deskundigheidsgebied specifieke eisen worden opgesteld ter nadere uitwerking van de in artikel 12, tweede lid, Brdis bedoelde eisen.
  • Het vaststellen van een gedragscode die de gedragsregels bevat waaraan de geregistreerde deskundige zich dient te houden.
  • Het in overleg met de secretaris vaststellen van de door het bureau ter ondersteuning van de werkzaamheden van het College te verrichten activiteiten.

Grondslagen (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds.
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?