Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Politieacademie

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 05-07-2021 Op 05-07-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 05-07-2021 doorgevoerd.
Actief van 01-01-1992 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Arnhemseweg 348
7334 AC Apeldoorn
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 834
7301 BB Apeldoorn
Telefoon (088) 662 20 00 (algemeen)
Internet http://www.politieacademie.nl/ (algemeen)
E-mail info@politieacademie.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 12, 15
Personeelsomvang in FTE 2,0 (op 31-12-2020)
Geldende CAO CAO Politie
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. Arbeidsvoorwaarden Sector Politie
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Taken & bevoegdheden

  • Het ondersteunen van de landelijke werving en het uitvoeren van de selectie;
  • het verzorgen van initieel en post-initieel politieonderwijs (inclusief examinering);
  • het overdragen van kennis aan de Nederlandse politie en het bijdragen aan de ontwikkeling van de uitoefening van de politietaak, onder meer door het verrichten van onderzoek;
  • het ontwikkelen en verzorgen van andere opleidingen dan het initieel of post-initieel onderwijs;
  • Verder kan de Politieacademie marktactiviteiten uitvoeren (zie artikel 3 lid 2 van de Wet op het LSOP), mits die werkzaamheden samenhangen met bovengenoemde taken, niet leiden tot concurrentievervalsing ten opzichte van private aanbieders van vergelijkbare diensten en tegen ten minste kostendekkende prijzen worden verricht.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.