Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Nidos

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-2005 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 Op 05-12-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Maliebaan 99
3581 CH Utrecht
Utrecht
Postadres Postbus 13021
3507 LA Utrecht

Contactgegevens

Telefoon (088) 501 12 00 (algemeen)
Internet http://www.nidos.nl/ (algemeen)
E-mail contact@nidos.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Nee

Personeel

Aantal fte 442
Peildatum fte 31-12-2020

Taken & bevoegdheden

Uitvoering van de voogdij voor alleenstaande minderjarige asielzoekers en gezinsvoogdij voor minderjarige kinderen die in een opvangcentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verblijven.

Identificatiecodes

KVK-nummer 30176667

Grondslagen (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?