Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Nidos

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-2005 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 02-07-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Maliebaan 99
3581 CH Utrecht
Utrecht
Postadres Postbus 13021
3507 LA Utrecht

Contactgegevens

Telefoon (088) 501 12 00 (algemeen)
Internet http://www.nidos.nl/ (algemeen)
E-mail contact@nidos.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Nee

Personeel

Aantal fte 442
Peildatum fte 31-12-2020

Taken & bevoegdheden

Uitvoering van de voogdij voor alleenstaande minderjarige asielzoekers en gezinsvoogdij voor minderjarige kinderen die in een opvangcentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verblijven.

Identificatiecodes

KVK-nummer 30176667

Grondslagen (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Subsidie (Artikel 1.3, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?