Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-1995 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 14-03-2022 Op 05-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 14-03-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Vijzelgracht 50
1017 HS Amsterdam
Noord-Holland
Postadres Postbus 11723
1001 GS Amsterdam

Contactgegevens

Telefoon (020) 797 20 00 (algemeen)
Internet http://www.afm.nl/ (algemeen)
E-mail info@afm.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting AFM
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Financiën

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 21, 22, 28, 33
Toelichting afwijkende bepalingen Er is geen afwijkende bepaling voor het gehele artikel 28 van de kaderwet zbo's, maar slecht voor het 1ste lid van artikel 28.

Personeel

Aantal fte 657
Peildatum fte 31-12-2020

Evaluatieverslagen (2)

Datum Kamerstuk
17-01-2022 TK 25268 nr. 202
31-03-2017 TK 25268 nr. 143

Taken & bevoegdheden

Houden van gedragstoezicht op de financiële markten ter bevordering van een ordelijk en transparant marktproces, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen, en de bescherming van de consument.

De AFM heeft op grond van de Wft tot taak het gedragstoezicht op de financiële markten uit te oefenen en te beslissen over de toelating van financiële ondernemingen op de financiële markten. Het gedragstoezicht is, mede in het belang van de stabiliteit van het financiële stelsel, gericht op ordelijke en transparante financiële marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten.

Identificatiecodes

KVK-nummer 41207759

Grondslagen (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Classificaties (5)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?