Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-2006 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 10-07-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 02-07-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 10-07-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Mercuriusplein 3
2132 HA Hoofddorp
Noord-Holland
Postadres Postbus 242
2130 AE Hoofddorp

Contactgegevens

Telefoon (020) 301 04 21 (algemeen)
Internet https://www.cea.nl/ (algemeen)
E-mail info@cea.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting CEA
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Financiën

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Personeel

Aantal fte 3,7
Peildatum fte 31-12-2020

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
05-07-2018 TK 25268 nr. 164

Taken & bevoegdheden

  • Vaststellen van de eindtermen voor de opleidingen tot AA en RA;
  • Aanwijzen van opleidingen die geheel of gedeeltelijk voldoen aan de eindtermen, met uitzondering van de eindtermen die betrekking hebben op de praktijkstage;
  • Toetsen van de praktijkstage aan de mate waarin wordt voldaan aan de eindtermen;
  • Afgeven van verklaringen van vakbekwaamheid aan buitenlandse accountants.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. Nationale-Nederlanden
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?