Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

De Nederlandsche Bank (DNB)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-1814 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 14-03-2022 Op 05-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 14-03-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Spaklerweg 4
1096 BA Amsterdam
Noord-Holland
Postadres Postbus 98
1000 AB Amsterdam

Contactgegevens

Telefoon (020) 524 91 11 (algemeen)
Internet http://www.dnb.nl/ (algemeen)
E-mail info@dnb.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting DNB
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Overig
Relatie met ministerie Financiën

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 21, 22, 28, 32, 33, 34
Toelichting afwijkende bepalingen Voor artikel 28 lid 1 en artikel 34 lid 1 zijn er afwijkende bepalingen. Voor de rest van deze artikel zijn geen afwijkende bepalingen.

Personeel

Aantal fte 974
Peildatum fte 31-12-2020

Evaluatieverslagen (2)

Datum Kamerstuk
17-01-2022 TK 25268 nr. 202
31-03-2017 TK 25268 nr. 143

Taken & bevoegdheden

Als zelfstandig bestuursorgaan heeft DNB op grond van artikel 4 van de Bankwet 1998 tot taak:
(a) het uitoefenen van toezicht op financiële instellingen op de voet van de daarvoor geldende wettelijke regelingen,
(b) het bevorderen van de goede werking van het betalingsverkeer,
(c) het bevorderen van de stabiliteit van het financiële stelsel,
(d) het verzamelen van statistische gegevens en het vervaardigen van statistieken op de voet van de daarvoor geldende wettelijke regelingen,
(e) het uitoefenen van afwikkelingstaken m.b.t. banken en beleggingsondernemingen op voet van de daarvoor geldende wettelijke regelingen. DNB kan, na toestemming bij Koninklijk Besluit, in het algemeen belang andere taken uitvoeren dan de in de Bankwet 1998 genoemde taken.

De Bank is ook nationale resolutieautoriteit.

Naast haar ZBO-taken heeft DNB ook monetaire taken. DNB is centrale bank en in die hoedanigheid als deelneemster aan het Europees Stelsel van Centrale Banken belast met taken ter uitvoering van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Als centrale bank is DNB volledig onafhankelijk van de minister van Financiën.

Naast haar zbo-taken is DNB ook centrale bank en is in die hoedanigheid als deelneemster aan het Europees Stelsel van Centrale Banken belast met taken ter uitvoering van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Als centrale bank is DNB volledig onafhankelijk van de minister van Financiën.

Identificatiecodes

KVK-nummer 33003396

Grondslagen (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Classificaties (5)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1989 - DNB CAO
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. TKP Pensioen
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Openbaar gezag (Artikel 1.3, lid 1a, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?