Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-1955 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 30-01-2024 Op 05-12-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 30-01-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Oude Lindestraat 70
6411 EJ Heerlen
Limburg
Postadres Postbus 1263
6400 BG Heerlen

Contactgegevens

Telefoon (045) 579 30 58 (algemeen)
Internet http://www.saip.nl/ (algemeen)
E-mail info.saip@apg.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting SAIP
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Nee

Personeel

Aantal fte 1,3
Peildatum fte 31-12-2020

Taken & bevoegdheden

  • Zorgdragen voor de uitvoering van de verplichting tot voldoening van de weduwenpensioenen en wezenonderstanden aan de nagelaten betrekkingen van gewezen overheidspersoneel van Indonesië.
  • Namens de minister nemen van beslissingen ter uitvoering van de regelingen en aangelegenheden welke verband houden met zogenaamde overzeese pensioenen en uitkeringen.

Identificatiecodes

KVK-nummer 41152355

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?