Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 30-08-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 11-02-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 30-08-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsplein 48A
1948 LC Beverwijk
Postadres Postbus 282
1940 AG Beverwijk

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling ‘IJmond Werkt!, 2de wijziging’
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder IJmond Werkt!
Archiefzorgdrager IJmond Werkt!

Bevoegdheden

Artikel 5 Taken en bevoegdheden

 1. Het samenwerkingsverband heeft de volgende taken:

  1. zoveel mogelijk ingezetenen die Wsw-geïndiceerd zijn, arbeid te bieden, bij voorkeur onder normale omstandigheden, die aansluit bij hun capaciteiten en mogelijkheden;

  2. zoveel mogelijk ingezetenen die behoren tot de re-integratiedoelgroep te begeleiden naar werk, bij voorkeur onder normale omstandigheden;

  3. de uitvoeringstaken op het gebied van re-integratie te verrichten;

 2. Het samenwerkingsverband heeft de volgende bevoegdheden:

  1. alle uit de Wsw voortvloeiende uitvoeringstaken zijn aan het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband gedelegeerd;

  2. de uitvoeringstaken op het gebied van re-integratie in het kader van de Pw, de IOAW, de IOAZ en de Anw worden door het algemeen bestuur en de directeur in mandaat uitgevoerd; De colleges nemen hiertoe afzonderlijke mandaatbesluiten;

  3. naast taken die voortvloeien uit de in artikel 4, lid 1 genoemde wetten kan het samenwerkingsverband, indien en voor zover daartoe unaniem door de colleges een mandaatbesluit is genomen, ook taken uitvoeren in het kader van de in artikel 4, lid 2 bedoelde wetgeving;

  4. de taken worden uitgevoerd binnen het vigerende beleidskader van de deelnemende gemeenten en binnen de begroting.

  5. het deelnemen in privaatrechtelijke rechtsvormen of deze op te richten wanneer dit in de uitvoering van een of meer gemeenten opgedragen taken gewenst is, met inachtneming van artikel 31a Wgr.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2014 Gemeente Beverwijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Heemskerk College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Uitgeest College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Velsen College van burgemeester en wethouders

Doel

Het samenwerkingsverband heeft tot doel burgers, die behoren tot de re-integratiedoelgroep of die een beroep doen op de Wsw of op wetten als bedoeld in artikel 4 lid 2 en lid 3, op effectieve en efficiënte wijze te re-integreren waardoor zoveel mogelijk mensen in de deelnemende gemeenten naar vermogen werken en een economische bijdrage leveren.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan IJmond Werkt!
Datum van oprichting 01-01-2014
Telefoon (0251) 27 90 00 (algemeen)
Internet https://www.ijmondwerkt.com (algemeen)
https://www.ijmondwerkt.com/contact-hoe-zijn-wij-te-bereiken (contact)
E-mail info@ijmondwerkt.com (algemeen)
Contactpagina https://www.ijmondwerkt.com/contact-hoe-zijn-wij-te-bereiken

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?