Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling 1Stroom

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 09-05-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 24-08-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 09-05-2022 doorgevoerd.
Geldend van 20-12-2019 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres gemeentehuis Westervoort
Dorpsplein 1
6931 CZ Westervoort
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 6
6920 AA Duiven
Telefoon (088) 695 30 00 (algemeen)
(026) 317 99 11 (gemeente Westervoort)
(0316) 27 91 11 (gemeente Duiven)
Internet https://www.1stroom.nl (algemeen)
https://www.westervoort.nl (gemeente Westervoort)
https://www.duiven.nl (gemeente Duiven)
E-mail info@1stroom.nl (algemeen)
gemeente@westervoort.nl (gemeente Westervoort)
gemeente@duiven.nl (gemeente Duiven)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling 1Stroom
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder 1Stroom
Archiefzorgdrager 1Stroom

Bevoegdheden

Artikel 5: Bevoegdheidstoedeling

De gemeenten mandateren alle bevoegdheden die samenhangen met de taakgebieden zoals vermeld in artikel 4 van de regeling in algemene dan wel afzonderlijke mandaat- en volmachtbesluiten aan de directie of medewerkers van het openbaar lichaam.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2018 Gemeente Duiven Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Westervoort Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders

Doel

Het belang waarvoor de regeling wordt getroffen, is het bewerkstelligen van een kwalitatief goede en doelmatige uitvoering door het openbaar lichaam van de door de gemeenten aan het openbaar lichaam overgedragen of gemandateerde taken.

Grondslagen (8)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan 1Stroom
Datum van oprichting 01-01-2018
Bezoekadres gemeentehuis Westervoort
Dorpsplein 1
6931 CZ Westervoort
Postadres Postbus 6
6920 AA Duiven
Telefoon (088) 695 30 00 (algemeen)
(026) 317 99 11 (gemeente Westervoort)
(0316) 27 91 11 (gemeente Duiven)
Internet https://www.1stroom.nl (algemeen)
https://www.westervoort.nl (gemeente Westervoort)
https://www.duiven.nl (gemeente Duiven)
E-mail info@1stroom.nl (algemeen)
gemeente@westervoort.nl (gemeente Westervoort)
gemeente@duiven.nl (gemeente Duiven)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.