Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Zandvoort (Zandvoort)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-06-2024 Op 27-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-06-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Swaluestraat 2
2042 KB ZANDVOORT
Noord-Holland
Postadres Postbus 2
2040 AA ZANDVOORT

Contactgegevens

Telefoon (023) 574 01 00 (algemeen)
Internet http://www.zandvoort.nl (algemeen)
E-mail info@zandvoort.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Zandvoort

Geografische informatie

Oppervlakte 44,34 km2
Aantal inwoners 17469
Inwoners per km2 393
Bevat plaatsen Bentveld, Zandvoort

Functies

Burgemeester Dhr. D.L. Moolenburgh MBA (CDA)
Fractievoorzitter
Gemeentesecretaris Mw. C. van Eijk
Locoburgemeester Dhr. G.J. Bluijs (CDA)
Raadsgriffier Dhr. G.B. van Driel
Raadslid
Wethouder

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Raad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
Ouderen Partij Zandvoort 3
CDA 3
Jong Zandvoort 3
PVV 2
VVD 2
D66 1
GroenLinks 1
PvdA 1
ZEE (Zandvoort Echt Een) 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0473
KVK-nummer 34363858

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?