Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2018

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 12-07-2019 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 12-07-2019) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 12-07-2019 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Bloemendaalseweg 158
2051 GJ Overveen
Noord-Holland
Postadres Postbus 47
2050 AA Overveen

Contactgegevens

Telefoon (023) 512 60 66 (algemeen)
Internet https://www.gbkz.nl (algemeen)
https://eloket.gbkz.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=319430&mNch=wcj7utksz9 (contact)

Algemene informatie

Citeertitel GR GBKZ 2018
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Bloemendaal
Archiefzorgdrager Gemeente Bloemendaal

Bevoegdheden

Artikel 2 Doel en reikwijdte van de regeling

 1. De regeling wordt getroffen voor de uitvoering van de taken van de gemeenten op het gebied van het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen en rechten en voor de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

 2. De uitvoeringsorganisatie wordt belast met het leveren van de producten, die zijn genoemd in het bedrijfsplan.

 3. Het leveren van de in het bedrijfsplan genoemde producten vindt plaats op basis van de ook in het bedrijfsplan opgenomen planning.

 4. De gemeenten besluiten gezamenlijk aan de in het bedrijfsplan genoemde producten toe te voegen, te wijzigen of af te halen. Uitgangspunt is dat de uitvoeringsorganisatie belast is met de uitvoering van de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen alsmede bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

Artikel 6 Verantwoording

 1. De uitvoeringsorganisatie legt aan de gemeenten voor 1 mei van ieder kalenderjaar door middel van een jaarverslag rekening en verantwoording af over het daaraan voorafgaande kalenderjaar.

 2. Op basis van het bedrijfsplan brengt het hoofd van de uitvoeringsorganisatie één keer per jaar een managementrapportage uit, die voor eind september wordt voorgelegd aan de gemeenten.

Artikel 7 Beleid

 1. Aan de uitvoeringsorganisatie worden geen verordenende bevoegdheden toegekend.

 2. De bevoegdheid tot het vaststellen van het financieel en fiscaal beleid voor de producten, waarop het bedrijfsplan betrekking heeft, ligt bij de gemeenten.

 3. De uitvoeringsorganisatie verzorgt de beleidsvoorbereiding en -uitvoering, van de producten, waarop het bedrijfsplan betrekking heeft.

 4. De gemeenten informeren de uitvoeringsorganisatie uiterlijk voor 1 juni van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van invoering, over ontwikkelingen met betrekking tot nieuw beleid of wijziging van beleid als bedoeld in het tweede lid.

 5. De uitvoeringsorganisatie levert uiterlijk voor 1 juli van het kalenderjaar de kengetallen die gemeenten nodig hebben ter vaststelling van het beleid voor het jaar daarop .

 6. De uitvoeringsorganisatie informeert zo spoedig mogelijk de gemeenten over ontwikkelingen die van invloed zijn op het fiscaal beleid of de begroting van de deelnemende gemeenten dan wel de uitvoering van het bedrijfsplan.

 7. De uitvoeringsorganisatie informeert de gemeente in ieder geval over bezwaar- en beroepsprocedures waarbij een financieel belang van € 10.000,- of meer is gemoeid.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2011 Gemeente Bloemendaal College van burgemeester en wethouders
01-07-2011 Gemeente Heemstede College van burgemeester en wethouders
01-07-2011 Gemeente Zandvoort College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling wordt getroffen voor de uitvoering van de taken van de gemeenten op het gebied van het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen en rechten en voor de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?