Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Centrumregeling samenwerking Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en de gemeente Leeuwarden

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-06-2015 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 20-07-2023 Op 15-02-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 20-07-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden
Fryslân
Postadres Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Contactgegevens

Telefoon 14 058 (algemeen)
Internet https://www.leeuwarden.nl/nl (algemeen)
https://loket.leeuwarden.nl/aanvraag?schema=contactformulier&productsleutel=B1100 (contactformulier)
Contactpagina https://www.leeuwarden.nl/nl/contact

Algemene informatie

Citeertitel Centrumregeling samenwerking Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en de gemeente Leeuwarden
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Leeuwarden

Bevoegdheden

Artikel 4 - Bevoegdheden

  1. Het college van de centrumgemeente wordt door het algemeen bestuur dan wel het dagelijks bestuur, voor zo ver zijn bevoegdheid reikt, van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân mandaat – en voor zo ver van toepassing - volmacht verleend om binnen de beleidskaders van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, om namens de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân voor zover nodig, alle besluiten te nemen en andere rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn ter behartiging van het in artikel 2 gestelde belang, tenzij een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet.

  2. Het college van de centrumgemeente wordt machtiging verleend om namens de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân alle feitelijke handelingen te verrichten ter behartiging van het in artikel 2 gestelde belang.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-06-2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Algemeen bestuur
01-06-2015 Gemeente Leeuwarden College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling wordt getroffen in verband met het tot stand brengen van een facilitaire voorziening (in dezen ICT – voorzieningen) ter ondersteuning van de uitvoering van de aan de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân opgedragen taken.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?