Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest (BBS)

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Ingang Zorg, Werk en Inkomen
Raadhuisplein 1
3762 AV Soest
Postadres Postbus 2000
3760 CA Soest

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest
Archiefzorgdrager Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest

Bevoegdheden

Artikel 4 Bevoegdheden

Ter verwezenlijking van de in artikel 3 genoemde belangen en taken verlenen de colleges mandaat, alsmede de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, aan het bestuur van BBS.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2008 Gemeente Baarn College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Bunschoten College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Soest College van burgemeester en wethouders

Doel

BBS behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de deelnemers en hun colleges voor de uitvoering van de taken op het gebied van het sociaal domein, ter zake van de uitvoering van de in deze regeling benoemde wet- en regelgeving en het bevorderen van de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening, elk voor zover de colleges daartoe de bevoegdheden hebben opgedragen aan het bestuur van BBS.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest
Afkorting BBS
Datum van oprichting 01-01-2008
Telefoon (035) 609 34 11 (algemeen)
Internet https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/Soest/bbsuo-contact/new (contactformulier)
Contactpagina https://www.bbsuo.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?