Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) (CBG)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-1964 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 13-06-2024 Op 13-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 13-06-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Graadt van Roggenweg 500
3531 AH Utrecht
Utrecht
Postadres Postbus 8275
3503 RG Utrecht
Bezoekadres Woo-contactpersoon Graadt van Roggenweg 500
3531 AH Utrecht
Utrecht

Contactgegevens

Telefoon (088) 224 80 00 (algemeen)
Internet https://www.cbg-meb.nl (algemeen)
https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/themas/over-ons-de-organisatie (over het CBG)
Contactpagina https://www.cbg-meb.nl/contact

Algemene informatie

Afkorting CBG
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Personeel

Aantal fte 3,5
Peildatum fte 31-12-2019
Toelichting fte Het College bestaat uit maximaal 17 leden, inclusief voorzitter. De leden zijn experts op medisch of farmaceutisch terrein, die de functie van Collegelid naast hun dagelijks werk vervullen. Met hun inzet voor het college vervullen zij de bovenstaande fte.

Organisatiebeschrijving

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is verantwoordelijk voor het beoordelen, bewaken en stimuleren van goed gebruik van medicijnen.

Meer informatie

https://www.cbg-meb.nl/onderdelen/over-cbg

Taken & bevoegdheden

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is verantwoordelijk voor het toelaten van geneesmiddelen, beslist over de afleverstatus en is in Nederland belast met de geneesmiddelenbewaking, een en ander overeenkomstig bij of krachtens Europese richtlijnen en de Geneesmiddelenwet gegeven voorschriften.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?