Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

KNMG / Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)

Zelfstandig bestuursorgaan

Onderdeel van een Cluster

Actief van 01-01-2013 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 08-10-2020 Op 05-12-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 08-10-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
Utrecht
Postadres Postbus 20053
3502 LB Utrecht

Contactgegevens

Telefoon (088) 440 43 00 (algemeen)
Internet https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/rgs/over-de-rgs.htm (algemeen)
E-mail rgs@fed.knmg.nl (algemeen)

Onderdeel van

Algemene informatie

Afkorting RGS
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 22
Toelichting afwijkende bepalingen Artikel 22 van de Kaderwet zbo's is niet van toepassing voor zover het besluiten betreft ter zake van de inschrijving.

Personeel

Aantal fte 0
Peildatum fte 31-12-2019

Organisatiebeschrijving

Het zbo is onderdeel van het cluster Registratiecommissies KNMG, KNMP, KNMT, FGzPt en VenVN. Het betreft hier de registratiecommissie van beroepsorganisatie Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG.) Per 1 januari 2013 zijn de drie registratiecommissies de Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie (HVRC), Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) en Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC), samengevoegd tot één commissie; de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS.)

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
29-05-2017 TK 32772 nr. 26

Taken & bevoegdheden

  • Indien een organisatie van beoefenaren van een beroep als bedoeld in artikel 3 van de hierboven genoemde Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), voor de inschrijving van beroepsbeoefenaren die een bijzondere deskundigheid hebben verworven met betrekking tot de uitoefening van een deelgebied van hun beroep, een specialistenregister heeft en daaraan een titel is verbonden, kan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepalen dat die titel als wettelijk erkende specialistentitel wordt aangemerkt. Een aanvraag daartoe wordt gedaan door het bestuur van de organisatie; het bestuur kan de bevoegdheid daartoe overdragen aan een orgaan. Deze organen zijn zbo’s die onderdeel zijn van dit cluster.
  • In het kort:
  • de inschrijving van specialisten,
  • Het doorhalen van de inschrijving van specialisten,
  • Het schorsen van de inschrijving van specialisten

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?