Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

FGzPt / Registratiecommissie voor gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten (FGzPt)

Zelfstandig bestuursorgaan

Onderdeel van een Cluster

Actief van 01-01-2014 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 20-04-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 08-10-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 20-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht
Utrecht
Postadres Postbus 2713
3500 GS Utrecht

Contactgegevens

Telefoon (085) 303 53 00 (algemeen)
Internet http://www.fgzpt.nl/ (algemeen)
E-mail info@fgzpt.nl (algemeen)

Onderdeel van

Algemene informatie

Afkorting FGzPt
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 22
Toelichting afwijkende bepalingen Artikel 22 van de Kaderwet zbo's is niet van toepassing voor zover het besluiten betreft ter zake van de inschrijving

Personeel

Aantal fte 1,2
Peildatum fte 31-12-2019

Beschrijving

Deze zbo is onderdeel van het cluster Registratiecommissies KNMG, KNMP, KNMT, FGzPt en VenVN. Het betreft hier de registratie commissie van beroeps organisatie Federatie van Gezondheidspsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt.)

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
29-05-2017 TK 32772 nr. 26

Taken & bevoegdheden

  • Indien een organisatie van beoefenaren van een beroep als bedoeld in artikel 3 van de hierboven genoemde Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), voor de inschrijving van beroepsbeoefenaren die een bijzondere deskundigheid hebben verworven met betrekking tot de uitoefening van een deelgebied van hun beroep, een specialistenregister heeft en daaraan een titel is verbonden, kan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepalen dat die titel als wettelijk erkende specialistentitel wordt aangemerkt. Een aanvraag daartoe wordt gedaan door het bestuur van de organisatie; het bestuur kan de bevoegdheid daartoe overdragen aan een orgaan. Deze organen zijn zbo’s die onderdeel zijn van dit cluster.
  • In het kort:
  • de inschrijving van specialisten,
  • Het doorhalen van de inschrijving van specialisten,
  • Het schorsen van de inschrijving van specialisten

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?