Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

Zelfstandig bestuursorgaan

Onderdeel van een Cluster

Actief van 01-01-2015 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-04-2024 Op 19-04-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Orteliuslaan 1000
3528 BD Utrecht
Utrecht
Postadres Postbus 8212
3503 RE Utrecht

Contactgegevens

Telefoon (030) 291 90 50 (algemeen)
Internet https://www.venvn.nl/ (algemeen)
E-mail info@venvn.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.venvn.nl/help-contact/
Sociale Media V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) (LinkedIn)
V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) (Facebook)
@venvn_ (Instagram)
@VenVN (YouTube)
@VenVN (X)

Onderdeel van

Algemene informatie

Afkorting V&VN
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 22
Toelichting afwijkende bepalingen Artikel 22 van de Kaderwet zbo's is niet van toepassing voor zover het besluiten betreft ter zake van de inschrijving.

Personeel

Aantal fte 100,4
Peildatum fte 18-04-2024

Functies

Voorzitter mw. B. (Bianca) Buurman
Vicevoorzitter dhr. N. (Niels) Honig
Bestuurslid dhr. J. (Jaap) Kappert,
mw. C. (Catharina) van Oostveen,
mw. F. (Fenny) Steunenberg,
mw. C. (Cora) Vegter

Organisatiebeschrijving

Dit zbo is onderdeel van de cluster Registratiecommissies KNMG, KNMP, KNMT, FGzPt en V&VN. Het betreft hier de registratiecommissie van beroepsorganisatie Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).

Meer informatie

https://www.venvn.nl/over-v-vn/

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
29-05-2017 TK. 32772 nr. 26

Taken & bevoegdheden

Indien een organisatie van beoefenaren van een beroep als bedoeld in artikel 3 van de hierboven genoemde Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) voor de inschrijving van beroepsbeoefenaren, die een bijzondere deskundigheid hebben verworven met betrekking tot de uitoefening van een deelgebied van hun beroep, een specialistenregister heeft en daaraan een titel is verbonden, kan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepalen dat die titel als wettelijk erkende specialistentitel wordt aangemerkt. Een aanvraag daartoe wordt gedaan door het bestuur van de organisatie; het bestuur kan de bevoegdheid daartoe overdragen aan een orgaan. Deze bevoegdheid kan worden overgedragen aan het orgaan (college) zoals bedoeld in artikel 14, tweede lid, sub d van de Wet BIG.

In het kort:

  • de inschrijving van specialisten;
  • het doorhalen van de inschrijving van specialisten;
  • het schorsen van de inschrijving van specialisten.

Identificatiecodes

KVK-nummer 30217476
BTW-nummer NL817296098B01

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?