Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

College sanering zorginstellingen (CSZ)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 05-01-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 08-10-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 05-01-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-01-1983 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Pythagoraslaan 6-8
3584 BB Utrecht
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 3148
3502 GC Utrecht
Telefoon (030) 297 12 00 (algemeen)
Internet http://www.collegesanering.nl/ (algemeen)
E-mail info@collegesanering.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kaderwet zbo's van toepassing Nee
Personeelsomvang in FTE 0,0 (op 31-12-2019)
Aangesloten bij pensioenfonds Geen pensioenfonds

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017

Taken & bevoegdheden

  • Verstrekken van subsidie, die geheel of gedeeltelijk voorziet in de financiële gevolgen van (onder andere) (gedeeltelijke) sluiting van zorginstellingen en toezicht houden op de sanering;
  • beslissen dat goedkeuring is vereist voor verhuur, vervreemding of aan enig beperkt recht onderwerpen van gebouwen of delen daarvan, die blijvend niet meer voor de zorginstelling zullen worden gebruikt. Hierbij beslissen omtrent storting boekresultaat in het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten;
  • verstrekken van subsidie bij wijziging of opheffing van de vestigingsplaats van een centrale post voor het ambulancevervoer, alsmede sanering van ambulancevervoer ingeval een vergunning is ingetrokken;
  • op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bijzondere opdrachten uitvoeren.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.